Ο Κώστας Λαπαβίτσας προτείνει την έξοδο ως τη μόνη στρατηγική για τον ελληνικό λαό.

July 22, 2015

Σε μια έντονη ομιλία στην Αθήνα, ο Κώστας Λαπαβίτσας υποστηρίζει ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να πετύχει τη ριζοσπαστική αλλαγή εντός της Ευρωζώνης - και αυτό είναι ανέφικτο.

Σε μια έντονη ομιλία στην Αθήνα, ο Κώστας Λαπαβίτσας υποστηρίζει ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να πετύχει τη ριζοσπαστική αλλαγή εντός της Ευρωζώνης - και αυτό είναι ανέφικτο.hqdefault

Transcript Not Available